Home
ECHO 3/2004
ICETA2007
ICETA2008

[ Publications ] CV ] Guide ] Muj konicek cz.htm ] My Hobby en.htm ] Contact ]

Publications

 

>-

ECHO 3/2004: Jak psát návrhy projektů do 6.RP EU - zkušenosti soukromého konzultanta (How to write project proposals to EU FP6 - experience of private consultant).

ICETA 2007: Why is it so difficult to prepare a project proposal for EU FP7 collaborative research programme? Can e-learning help?” (Proč je to tak obtížné připravit kolaborativní výzkumný projekt pro EU FP7? Může e-learning pomoci?)

ICETA 2008: 3PeTool – Project proposal preparation electronic tool for EU FP7 collaborative research programme. (3PeTool - Elektronický nástroj pro přípravu projektů  do kolaborativního výzkumného programu EU FP7.)

 

 


 

Last update 17.5.2010